สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด/ ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติคที่ได้รับอุญาตประกอบวิชาชีพสหรัฐอเมริกา/ การรักษากระดูกสันหลังคดที่ได้รับการรับรองโดยสถาบัน CLEAR Intensive Care

ค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาไคโรแพรคติกของเรา1
การเข้าถึงและการติดต่อ
ขึ้นด้านบน